VÄLKOMMEN TILL RAISEREACHTM

Raise Money.
Reach Shareholders.

Vi är inte ett värdepappersbolag eller Corporate Finance företag. Vi jobbar modernt och integrerat med våra kunder där vårt gedigna nätverk är grunden för goda resultat. Kompetens, erfarenhet och högteknologiska Fintech-lösningar ihop med vår starka position på marknaden är nyckeln till framgång!

about1
about2

MARKNADSNOTERINGAR

Vi arbetar med alla typer av företag med noteringsplaner, grundförutsättningarna är att syftet med noteringen är sunda, verksamhetsområde för kunden är av sekundärt intresse. Det är en lång process att gå från ett privatägt företag till ett publikt marknadsnoterat bolag.

Vi har även expertis om

Safety Management Systems

MARKNADSFÖRING

Ett av våra starkaste kort är ett nytt tankesätt för marknadsföringsstrategier.

Safety Audits

FUSIONER & FÖRVÄRV

Denna tjänst omfattar alla delar av en strukturell transaktion som skrivningar av avtal, scouting och omvänt förvärv.

Risk Assessments

INVESTERINGSPROSPEKT

Med en optimerad struktur och resurser som har skrivit och läst tusentals erbjudanden blir det dock enklare.

Financial Protection

RESURSREKRYTERING

Det finns en hel del krav som ska mötas exempelvis för att kunna marknadsnotera ett företag.

Relationship With Key Suppliers and Accommodation Providers

IR-KONTAKT

Oavsett om Ert företag är marknadsnoterat eller inte finns det en gyllene regel – Ett företag är aldrig starkare än sina aktieägare.

Pre-Tour Support

PRISSÄTTNING

Prissättningen är vanligtvis en kombination av resultatbaserade provisioner, fasta kostnader och oftast även delägarskap i form av aktieägande.

PROJEKTLEDNING

Vi är experter på projektledning!
Nyckeln till ett lyckosamt projekt är att grunderna är stabila, med en stabil grund menar vi en projektplan som är beslutad och relistisk att genomföra.

Vi hjälper bolagsledningen att definiera projektmål, estimera vilka resurser som krävs för genomförandet och sätter dessutom en realistisk tidplan för genomförandet.

Alla projekt är olika eftersom målet med varje projekt skiljer sig från varandra. Som företagskund hos RaiseReach tillgodoses man därför med en skräddarsydd projektplan anpassad för målsättningen.

Det är vanligt att kunder kommer i ett sent läge där det handlar om bolagets överlevnad, vi kan naturligtvis vara behjälpliga även i de fallen men mest nytta av RaiseReach som partner har bolag som kan applicera en realistisk tidplan och med en ledningsgrupp som redan innan har tänkt igenom vad målsättningen är.

De projekt RaiseReach tar sig an får alltid en utsedd projektledare från RaiseReach som är dedikerad till projektet.

usa online medicine

COPYRIGHT 2019. RAIRE INVEST AB (publ).