Tjänster

Raise Reach

Varför ska jag gå med och bli en del av Raise Reach?

Som medlem i Raise Reach kommer du att få förhandsinformation för kommande emissioner, nyemissioner och börsintroduktioner. Du kommer att få inbjudan till road-shows, webinars, nyhetsbrev och mycket mer. Raise Reach växer otroligt starkt men behåller också den familjära känslan för tidiga investeringar och kommande kapitalanskaffningar.

När du blivit registrerad i Raise Reach kommer du att ha access till Members Area med som är din egen dashboard med information om Raise Reach likväl finansiella nyheter från hela världen.

Gå med idag! Inga kostnader, bara bra erbjudanden. Besök Raise Reach för att lära dig mer!

UPPKÖP & SAMMANGÅENDEN

VÄXA GENOM FÖRVÄRV

Raise Reach arbetar som konsulter inom företagstransaktioner. Tjänsterna inkluderar alla delar av en strukturaffär.

AVTALSSKRIVNING OCH HANTERING

SCOUTNING AV
MÅLBOLAG

SKAPANDE AV FÖRVÄRVSPLANER

Vi har möjlighet att hjälpa företag genom hela processen vid sammangåenden, förvärv och uppköp, vi kan också vara oberoende rådgivare för alla involverade parter i en transaktion. Raise Reach är alltid intresserade av företag med förvärvsplaner, noterade bolag utan verksamhet, företag med behov av organisationsförstärkningar etc.

Tveka inte att höra av er om ni vill ta en diskussion runt strukturförändring för ditt företag.

NYEMISSION

MARKNADSFÖR NYEMISSION

Vi har en mycket potent databas med potentiella investerare, både privatpersoner och institutionella investerare. Vi har också mycket goda kontakter med fondkommissionärer och Crowd Funding-bolag. Vi har mer än 20 års erfarenhet av kapitalanskaffningar i bolaget. Vi har kompetens inom alla de vanligaste metoderna för kapitalanskaffning som Private Placement, förvärv, publika emissioner, konvertibler, företagsobligationer, aktieägarspridning och mycket mer.

Genom att kombinera legala krav vid kapitalanskaffning med den senaste digitala tekniken inom marknadsföring skapar vi extremt kostnadseffektiva kampanjer med bibehållet utfall.

Vi ser till att rätt mottagare får Ert erbjudande och ägnar oss inte åt massmarknadsföring.

Raise Reach™ är inte en fondkommissionär och får därför inte hantera emissionen ur ett legalt perspektiv, i stället anlitar vi vid behov ett institut eller som oftast får emitterande bolag själva sköta kontakten med investerare och Bolagsverket för registrering.

BÖRSNOTERING

ATT GÖRA EN INTRODUKTION TILL BÖRSEN

Vi arbetar med alla typer av företag med noteringsplaner, grundförutsättningarna är att syftet med noteringen är sunda, verksamhetsområde för kunden är av sekundärt intresse. Det är en lång process att gå från ett privatägt företag till ett publikt marknadsnoterat bolag. Vi kan hjälpa till att undvika de vanligaste misstagen och att strukturera förberedelserna så gott som möjligt. Vi har god kontakt med ett flertal marknadsplatser och kan vara till stor hjälp i planeringen av en marknadsnotering.

MARKNADSFÖRING SEO

ATT SYNAS PÅ GOOGLE OCH ATT DRIVA LYCKADE FACEBOOKANNONSER

Ett av våra starkaste kort är ett nytt tankesätt för marknadsföringsstrategier. I våra databaser med potentiella investerare fokuserar vi på Business Intelligence och kategoriserar databasen så att våra kunders erbjudande når rätt mottagare. Detta i kombination med traditionell digital marknadsföring, investerarmöten, postala utskick och tryckt marknadsföring skapar en skräddarsydd och kostnadseffektiv marknadsföringkampanj.

PROJEKTLEDNING

CORPORATE FINANCE & PROJEKTLEDNING

Vi är experter på projektledning! Nyckeln till ett lyckosamt projekt är att grunderna är stabila, med en stabil grund menar vi en projektplan som är beslutad och relistisk att genomföra.

Vi hjälper bolagsledningen att definiera projektmål, estimera vilka resurser som krävs för genomförandet och sätter dessutom en realistisk tidplan för genomförandet. Det är vanligt att kunder kommer i ett sent läge där det handlar om bolagets överlevnad, vi kan naturligtvis vara behjälpliga även i de fallen men mest nytta av Raise Reach som partner har bolag som kan applicera en realistisk tidplan och med en ledningsgrupp som redan innan har tänkt igenom vad målsättningen är.

Alla projekt är olika eftersom målet med varje projekt skiljer sig från varandra. Som företagskund hos Raise Reach tillgodoses man därför med en skräddarsydd projektplan anpassad för målsättningen. De projekt Raise Reach tar sig an får alltid en utsedd projektledare från Raise Reach som är dedikerad till projektet.

INVESTERINGSPROSPEKT OCH MEMORANDUM

SKAPANDE AV INVESTERINGSPROSPEKT OCH MEMORANDUM

En av de viktigaste grundstenarna för att lyckas med exempelvis en kapitalanskaffning är att skapa ett attraktivt erbjudande till potentiella investerare. Det räcker inte med att det ska vara attraktivt utan ska också hålla ur ett legalt perspektiv, vilket kan vara knepigt att kombinera. Med en optimerad struktur och resurser som har skrivit och läst tusentals erbjudanden blir det dock enklare.

Vi kan ge support i alla delar vid framtagande av erbjudanden, oavsett om bolaget vill skapa det helt själv eller vill ha hjälp att skapa det i sin helhet. Vi har mallar för vad som ska finnas med ur ett legalt och i vissa fall sanitärt perspektiv. Vi har även erfarenheten att kunna rådge vad som är viktigt att fokusera på.

INVESTOR RELATIONS IR-KONTAKT

VID EN EMISSION OCH NYEMISSION ÄR DET VIKTIGT ATT TA HAND OM INVESTERARE

Oavsett om Ert företag är marknadsnoterat eller inte finns det en gyllene regel – Ett företag är aldrig starkare än sina aktieägare. Förutom de legala kraven för ett publikt bolag så är det av yttersta vikt att ha en god relation och kommunikation med sina aktieägare, de är de bästa ambassadörerna för ditt företag. Vi erbjuder ett brett spektra av IR-tjänster, allt från elektronisk aktiebok, support vid pressreleaser, rapporteringsombud, skapa attraktiva nyhetsbrev, arrangera bolagsstämmor, arrangera aktieägarmöten, fysiska eller via webinar. Kort beskrivet håller vi ditt bolag på banan både med regulatoriska krav och i kommunikationen med aktieägarna. Allt på en nivå bolaget har behov för, från minsta lilla till fullständigt ansvar som IR-kontakt.

JURIDISK RÅDGIVNING

VI VET VART MAN VÄNDER SIG

Vi har varit i branschen länge och känner väl till vilka legala och regulatoriska hinder som kan dyka upp i samband med kapitalanskaffningar. Kraven kommer både ur ett direkt legalt perspektiv och kan även komma från exempelvis en marknadsplats där man planerar en notering.

Vi har inte alla svar inom Raise Reach men vi vet garanterat vilka våra kunder kan kontakta för att få juridiskt stöd.

RESURSREKRYTERING

BRETT NÄTVERK

Det finns en hel del krav som ska mötas exempelvis för att kunna marknadsnotera ett företag. Styrelsen ska se ut på ett visst sätt, bokföringen ska skötas på ett visst sätt, revisorer bör ha vana av noterade bolag osv, listan kan göras lång. Vi assisterar våra kunder när sådana behov uppstår och söker i vårt breda nätverk för att hitta rätt resurser för just ditt bolag.

usa online medicine

COPYRIGHT 2019. RAIRE INVEST AB (publ).